HEM INFO OM AKUPUNKTUR BEHANDLING GALLERI KONTAKT & PRISER

TCM (Traditional Chinese Medicine) har använts i ca 5000 år i öst.
TCVM (Traditional Chinese Veterinary medicine) har använts i ca 2000 år.

Akupunktur stimulerar kroppens självläkande egenskaper och ger avslappning då det frisätts hormoner,
bland annat Oxytocin som är kroppens eget lugn och ro hormon. Vidare kan man se att endorfin och serotonin
utsöndras (kroppens egna morfinliknande, smärtstillande ämnen) vilket gör att djuret får en smärtstillande effekt.
Våra djur behöver likväl som vi harmoni och balans i hela kroppen för att kunna läka.

Akupunktur är bra för stärkande förbehandlingar och efterbehandlingar av muskelskador, tonsillit,
mentala problem, allergier, hudproblem, smärta, hältor, höftproblematik, armbågsproblematik, ilska, rädsla,
mag- och tarmproblem, fertilitet etc.

Forskning har visat att det finns en neurofysiologisk förklaringsmodell till akupunkturens effekt.
Det har gjort att akupunktur har accepterats i västvärlden. Man kan idag få akupunktur inom vården mot ett
begränsat antal besvär. Skillnaden mellan västländsk akupunktur och TCVM är att västvärldens akupunktur
går ut på att smärtlindra lokalt, mendan TCVM behandlar helheten/hela kroppen.
Därför är också utbildningen inom TCVM längre och mer omfattande.

För en utbildad akupunktör enligt TCVM är det viktigt att man kan utesluta allvarliga sjukdomar.
Därför bör hundägaren ha konsulterat en veterinär innan behandlingen.